Fotograf Produktionsbolag Stockholm PMAGI logo

Omexom – Kundcase

Att ta sig an ett kundcase

Omexom kontaktade oss på PMAGI för att producera en kundcasefilm om deras arbete med att öka strömförsörjningen på Västkusten. Eftersom vi gjort en hel del uppdrag inom industri, bygg och anläggning och dessutom jobbat ihop med Omexom tidigare så hade vi en viss förkunskap kring vad uppdraget skulle kräva.

Kabeldragningen gick ut på att säkra upp elförsörjningen mellan två ställverk som ligger på varsin sida om en vik utanför Strömstad. Kabeln behövde därmed gå genom vattnet där utmaningen var att inte påverka det känsliga ekosystemet.

Fler utmaningar än väntat

Förfrågan som från början handlade om att intervjua nyckelpersoner i projektet och filma delar av kabeldragningen växte snabbt till att vi satte oss in i de expertområden som Omexoms underentreprenörer sysslar med och pratade med sakkunniga för att få förståelse för hur arbetet rent praktiskt skulle gå till. Vi försäkrade oss även om att alla som arbetade med projektet skulle ha korrekta skyddskläder och hade direktkontakt med Omexoms säkerhetsansvarig inför filmdagarna. Därefter var det bara att försöka avgöra till vilka moment vi skulle resa från Stockholm för att vara på plats i rätt tid för att dokumentera. Det visade sig snart omöjligt att fullt ut koordinera och planera in intervjuer i samband med att olika delar av kabeldragningen utfördes. Omexom och vi var helt utlämnade åt vädret, vind och regn försvårade arbetet på vatten och behövde väntas ut. Vi höll oss i stand by-läge för att vara beredda när det väl gällde. Det blev tydligt att olika kameror och drönare var en värdefull och nödvändig teknik för att fånga hela skeendet på ett intressant och engagerande sätt.

En dynamisk filmproduktion

I redigeringsarbetet fick alla involverade i projektet se och godkänna innan vi slutligen kunde leverera filmen till Omexom. Med alla utmaningar som fanns i ursprungsförfrågan och som uppstod längs vägen så är vi som produktionsbolag oerhört glada över att slutresultatet blev så bra och att vår kund Omexom nu har stor nytta av att kunna visa filmen som ett exempel på deras breda expertis.

DELA GÄRNA SIDAN I DITT NÄTVERK
pmagi fotograf stockholmpmagi fotograf stockholm